Regulamin obiektu

Doba noclegowa:

 1. Niniejszy regulamin obowiązuje wszystkie osoby korzystające z usług i znajdujące się na terenie Obiektu Garden Loft.
 2. Pokoje wynajmowane są na doby.
 3. Doba noclegowa trwa od godziny 15:00 w dniu wynajmu do godziny 11:00 dnia następnego. Ze względu na strukturę Obiektu (brak recepcji), Goście przyjmowani są do godziny 21:00 w dniu przyjazdu.
 4. Przedłużenie pobytu poza ustalony okres może być spełnione w miarę dostępności pokoi, tylko i wyłącznie po uzyskaniu zgody właściciela.
 5. Niewymeldowanie się z pokoju po godzinie 11.00 jest traktowane jako przedłużenie pobytu o kolejną dobę.
 6. Na terenie Obiektu mogą przebywać tylko osoby, które opłaciły pobyt lub uzyskały zgodę właściciela.
 7. Jeżeli liczba osób w pokoju jest wyższa niż wcześniej ustalono właściciel ma prawo odmówić przyjęcia dodatkowych osób lub odstąpić od umowy.

Zakwaterowanie, meldunek oraz pobyt:

 1. Właściciel Obiektu jest dostępny pod nr tel. +48 666-388-297.
 2. Rezerwację wstępną (telefoniczną lub mailową) należy potwierdzić wpłacając zadatek w wysokości uzgodnionej wcześniej telefonicznie lub mailowo na:

Dariusz Kudłacik

Roczyny ul. Środkowa 22, 34-120 Andrychów

Nr konta: ING Bank Śląski 37 1050 1100 1000 0022 4991 0064 

 

W tytule przelewu należy wpisać:

  • Imię i nazwisko osoby dokonującej rezerwacji
  • Uzgodniony termin pobytu
  • Liczbę osób
 1. Brak wpłaty spowoduje anulowanie rezerwacji  wstępnej.
 2. Goście są zobowiązani do uiszczenia całkowitej opłaty za pobyt zaraz po przyjeździe podczas zameldowania.
 3. Uiszczenie opłaty za pobyt oraz dokonanie obowiązku meldunkowego jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu przez Gości.
 4. Rezygnacja z pobytu lub zmiana pobytu jest możliwa tylko z 7-dniowym uprzedzeniem właściciela.
 5. W przypadku rezygnacji Gości z pobytu przed jego zakończeniem Obiekt nie zwraca opłaty za pozostałą część pobytu.
 6. Osobom pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, zachowujących się agresywnie, właściciel ma prawo odmówić noclegu w trybie natychmiastowym bez zwrotu dokonanych wcześniej opłat.
 7. Pobyt Gości ze zwierzętami musi być wcześniej ustalony i zaakceptowany przez właściciela. Po uzyskaniu zgody zwierzęta mogą przebywać na terenie Obiektu za dodatkową opłatą (50zł za dobę).

  Postanowienia ogólne:

  1. W Obiekcie cisza nocna obowiązuje od godziny 22:00 do godziny 6:00. Obiekt może natychmiastowo wymeldować Gości, którzy podczas swojego pobytu rażąco naruszają Regulamin, zachowują się agresywnie lub wulgarnie, niszczą mienie Obiektu lub innych Gości.
  2. W przypadku wyproszenia Gości, którzy rażąco naruszyli Regulamin Obiektu, Obiekt nie zwraca opłaty za pobyt, a Gości obciąża za wyrządzone szkody.
  3. Moment przekazywania kluczy stanowi jednocześnie zapoznanie się ze stanem technicznym i ilościowym apartamentu oraz urządzeń w nim się znajdujących. Niezgłoszenie uwag i zastrzeżeń co do stanu technicznego w momencie wprowadzenia do apartamentu, równoznaczne jest z tym, że apartament został oddany do użytku w stanie nie budzącym uwag i zastrzeżeń Gości.
  4. Gości obowiązuje całkowity zakaz wynoszenia z pokoju rzeczy należących do Obiektu (np. ręczniki, koce, poduszki, urządzenia, elementy wyposażenia kuchni itd.).

  Odpowiedzialność Gości

  1. Dzieci poniżej 16 roku życia powinny znajdować się na terenie Obiektu pod stałym nadzorem opiekunów. Opiekunowie ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działań dzieci.
  2. Goście ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia, zniszczenia i zabrudzenia przedmiotów, wyposażenia i urządzeń technicznych Obiektu powstałe z winy jego lub odwiedzających go osób. Opłata za dodatkowe sprzątanie Obiektu związane z nietypowym zabrudzeniem wynosi 500 zł. Za zniszczenia wykryte po opuszczeniu Obiektu Goście zostaną obciążeni kosztami w wysokości 100% wartości powstałej szkody (płatne z góry, na miejscu).
  3. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez Gości bez nadzoru.
  4. W przypadku zgubienia klucza bądź breloka Goście zostaną obciążeni opłatą umowną w wysokości 100 zł.
  5. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gości.
  6. Przedmioty pozostawione przez Gości w pokoju po wyjeździe będą odsyłane pod wskazany przez nich adres na ich koszt.
  7. W przypadku naruszenia postanowień regulaminu Obiekt może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań właściciela, w szczególności zapłaty za poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz opuszczenia terenu Obiektu.
  8. W przypadku, gdy Goście w sposób znaczący naruszają spokój oraz nie przestrzegają powszechnie stosowanych norm społecznych, Obiekt zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia im pobytu i nie jest wówczas zobowiązany do zwrotu pieniędzy za niewykorzystany okres.

  Bezpieczeństwo

  1. Na terenie całego Obiektu obowiązuje zakaz palenia, z wyjątkiem wyznaczonych miejsc na zewnątrz budynku.
  2. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek i innych urządzeń elektrycznych, niestanowiących wyposażenia pokoju. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.
  3. Ze względu na uzasadnione podejrzenie wystąpienia zagrożenia dla życia lub zdrowia osób przebywających na terenie Obiektu, właściciel Obiektu lub osoba przez niego upoważniona, może wydać decyzję o ewakuacji osób z zagrożonego terenu przed przybyciem Policji i Straży Pożarnej. Ogłoszenie i przeprowadzenie ewakuacji nie będzie podstawą do jakichkolwiek roszczeń wobec właściciela oraz osób zarządzających i kierujących ewakuacją.